Search By Locations

Dr. Dinesh Shrey

MD (AIIMS), FICO(I)

9575890380

djeh.raipur@gmail.com

Raipur (Chhattisgarh)

BESIDE SHUBHAM K-MART, BEHIND SBI, SANTOSHI NAGAR( HANUMAN NAGAR), RAIPUR, CHHATTISGARH, 492013

Divya Jyoti Eye And Dental Hospital

  • Raipur
  • Santoshi Nagar